T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin orta bahçesinin, Türsab destekçiliğinde planlama, projelendirme ve teknik yönetimi üstlenilmiş olup düzenlenmesi ve içerisine kafe tasarımı yapılmıştır. Projenin uygulaması ise sonra ermiş ve hizmete açılmıştır.