Atik Valide Haziresinin Rölöve (Şu an yapının durumu ve bu durumun kağıda aktarılması) çalışması tamamlanmıştır. Sonrasında taş tespitleri (Bütün mezar taşlarının yerinin tespiti,stampajlarının a- lınması, mezar taşları üzerindeki yazıların Latin Alfabesi’ndeki kar- şılığına çevirilmesi ) yapılmıştır.

Hazire; Caminin güneyinde konumlanmaktadır. Yaklaşık 1500 m2 alanda yer almaktadır . İçerisinde; Devlet erkanından şahıslar, devrin önemli hattatları, İslam alimleri, ordu mensupları, kadılar, şairler bulunmaktadır. Mevcut hazire giriş cephesi zamanla tahrip olmuş ve yerine orjinalinden farklı bir duvar inşa edilmiştir. Giriş kapısının yeri değiltirilmiştir. Hazire, giriş kotundan yaklaşık olarak 2 m yüksekte yer almaktadır