Seçkin Mimari Hizmetler

Balaban tekkesinden geriye kalanlar Restitüsyon (Yapının ilk ya- pılış günündeki haliyle kağıda aktarılması) için yeterli değildi. Yapılan araştırma ve yoğun çalışmalar sonrası bu tekkenin eski durumuna dair veriler bulundu. Bu verilerden yola çıkılarak Restitüsyon ve sonra- sında Restorasyon (Onarım ve uygulamaya yönelik güncel projesi- nin hazırlanması) çalışmaları yapılmıştır. Uygulama süreci bitmiştir ve belediye tarafından kültür evi olarak kullanılmaktadır.