İskender Baba Tekkesi'nin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri firmamız tarafından hazırlanmış olup projeler Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Uygulamasında firma kurucumuz İsmail Büyükseçgin şantiye şefi görevi olarak görev yapmış, temmuz 2013’te kullanıma açılmıştır.