Hamam, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Binası’na ait bölümlerden biri olup yapının güneydoğu cephesinde yer almaktadır. Binanın mimari tasarımı, dönemin önde gelen mimarlarından Vallaury ve Raimondo D’Aronco’ya aittir. Rölöve (Şu an yapının durumu ve bu durumun kağıda aktarılması), Restitüsyon (Yapının ilk yapılış günündeki haliyle kağıda aktarılması) ve Restorasyon (Onarım ve uygulamaya yönelik güncel projesinin hazırlanması) çalışmaları tamamlanmış, projeler Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Hamam dikdörtgen plan şemasına sahip kargir bir yapıdır. Soyunma( camegah), yıkanma (sıcaklık, soğukluk) ve ısıtma mekanı (külhan) olmak üzere başlıca üç bölümden oluşur. Yapının zemin katında bulunan mekanlar için; sergi ve kabul salonu, çok amaçlı salon, servis mekanları, bekleme salonu, hazırlık mekanı ve tez sunum odası işlevleri önerilmiştir. Kuzeybatı cephesinde bulunan muhdes laboratuar binası kaldırılarak girişin bu cepheden sağlanması düşünülmüştür. Yapının normal katında bulunan camegah kısmı ise sergi salonu olarak önerilmiştir.