Ahmet ratıp paşa köşkü müştemilatı

1
2
3
4
previous arrow
next arrow
1
2
3
4
previous arrow
next arrow
Shadow
ÜSKÜDAR AHMET RATIP PAŞA KÖŞKÜ MÜŞTEMİLATI
 
İL :İSTANBUL
İLÇE :ÜSKÜDAR
MAHALLE :ACIBADEM
ADA :27
PARSEL :15

Ahmet Ratıp Paşa Köşkü müştemilatı ile birlikte, 1900’lü yılların başında Hicaz Valisi Ahmet Ratıp Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mimarı, Kemalettin Bey’dir. 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanından sonra bina, bahçesi ve bütün müştemilatı ile Maarif Nezareti tarafından satın alınmıştır. 1914’de Acıbadem Yatılı Kız Lisesi olmuş daha sonra yerini İnas Sultanisi’ne bırakmıştır. 1922’de Kız Orta Okulu, 1938’de Çamlıca Kız Lisesi olmuştur. Ahmet Ratıp Paşa Köşkü ile aynı bahçe içinde yer alan pansiyon binası ve 28 derslikli yeni bina, 1969-70 yılları arasında hizmete girmiştir. Müştemilat restitüsyon ve restorasyon projeleri firmamız tarafından hazırlanmış olup projeler Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır.