atik valide cami haziresi

1
2
3
previous arrow
next arrow
1
2
3
previous arrow
next arrow
Shadow
ÜSKÜDAR ATİK VALİDE CAMİ HAZİRESİ
 
İL :İSTANBUL
İLÇE :ÜSKÜDAR
MAHALLE :VALİDE-İ ATİK
ADA :219
PARSEL :1

Atik Valide Haziresinin Rölöve çalışması tamamlanmıştır. Sonrasında taş tespitleri (Bütün mezar taşlarının yerinin tespiti, stampajlarının alınması, mezar taşları üzerindeki yazıların Latin Alfabesi’ndeki karşılığına çevrilmesi) yapılmıştır. Hazire; Caminin güneyinde konumlanmaktadır. Yaklaşık 1500 m2 alanda yer almaktadır. İçerisinde; Devlet erkanından şahıslar, devrin önemli hattatları, İslam alimleri, ordu mensupları, kadılar, şairler bulunmaktadır. Mevcut hazire giriş cephesi zamanla tahrip olmuş ve yerine orjinalinden farklı bir duvar inşa edilmiştir. Giriş kapısının yeri değiştirilmiştir. Hazire, giriş kotundan yaklaşık olarak 2 m yüksekte yer almaktadır