balaban tekkesi

1
BALABAN SİTE
6
2
3
4
5
7
8
9
previous arrow
next arrow
1
BALABAN SİTE
6
2
3
4
5
7
8
9
previous arrow
next arrow
Shadow
ÜSKÜDAR BALABAN TEKKESİ
 
İL :İSTANBUL
İLÇE :ÜSKÜDAR
MAHALLE :RUMİ MEHMET PAŞA
ADA :421
PARSEL :1

Balaban tekkesinden geriye kalanlar Restitüsyon için yeterli değildi. Yapılan araştırma ve yoğun çalışmalar sonrası bu tekkenin eski durumuna dair veriler bulundu. Bu verilerden yola çıkılarak Restitüsyon ve sonrasında Restorasyon çalışmaları yapılmıştır.  Tekke üç katlı ahşap meşruta ve ona bitişik tevhidhaneden oluşmaktaydı. Günümüze kalanlar; bahçesinde beş mezar taşı, tevhidhanenin iki duvarı, bahçe duvarının bir bölümü ve kapı kitabesidir. İlk inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir, ancak IV. Murat devri olma ihtimali en uygun tarihlendirmedir. Ayvansarayî Hüseyin Efendi eserinde “Banisi İsfendiyar ismiyle müsemma bir kimsedir” demektedir. Mescidin banisi Balabanlı Ahmet Babadır. Mezarı ve 1047 tarihli taşı küçük hazirede mevcuttur. Sekizinci şeyh ve tekkenin ikinci banisi olan Mehmet Aşir Efendi 1323 tarihinde vefat etmiş ve hazireye gömülmüştür. Haziredeki diğer taşlar 1310 tarihli, Seyyid Mustafa Hüdavendi Halid Hazretleri ve Aşir Efendi’ nin zevcesi Ayşe Sıdıka Hanım’ın 1327 tarihli mezar taşlarıdır. Tekke 1925 yılına kadar faaliyetini sürdürmüş ve bu tarihte tüm tekkelerle birlikte kapatılmıştır. Uygulama süreci bitmiştir ve belediye tarafından kültür evi olarak kullanılmaktadır.