mektebi tıbbiyeyi şahane hamamı

1
2
3
4
5
6
previous arrow
next arrow
1
2
3
4
5
6
previous arrow
next arrow
Shadow
ÜSKÜDAR MEKTEB-İ TIBBİYE-İ ŞAHANE HAMAMI
 
İL :İSTANBUL
İLÇE :ÜSKÜDAR
MAHALLE :SELİMİYE MAHALLESİ
ADA :1335
PARSEL :94

Hamam, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Binası’na ait bölümlerden biri olup yapının güneydoğu cephesinde yer almaktadır. Binanın mimari tasarımı, dönemin önde gelen mimarlarından Vallaury ve Raimondo D’Aronco’ya aittir. Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon çalışmaları tamamlanmış, projeler Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Hamam dikdörtgen plan şemasına sahip kargir bir yapıdır. Soyunma (camegah), yıkanma (sıcaklık, soğukluk) ve ısıtma mekanı (külhan) olmak üzere başlıca üç bölümden oluşur. Yapının zemin katında bulunan mekanlar için; sergi ve kabul salonu, çok amaçlı salon, servis mekanları, bekleme salonu, hazırlık mekanı ve tez sunum odası işlevleri önerilmiştir. Kuzeybatı cephesinde bulunan muhdes laboratuar binası kaldırılarak girişin bu cepheden sağlanması düşünülmüştür. Yapının normal katında bulunan camegah kısmı ise sergi salonu olarak önerilmiştir.