rufai tekkesi

1
2
3
4
previous arrow
next arrow
1
2
3
4
previous arrow
next arrow
Shadow
ÜSKÜDAR RUFAİ TEKKESİ
 
İL :İSTANBUL
İLÇE :ÜSKÜDAR
MAHALLE :TEVAŞİ HASAN AĞA
ADA :276
PARSEL :29

Üsküdar’da Ahmediye semtinden içeriye giren bir yol vardır ki, bu yol eski zamanlarda “Sürre-i Hümayun”un geçtiği, Osmanlı’nın resmi uğurlama güzergahının başlangıcıdır. Menzilhane, bugünkü adıyla Gündoğumu caddesi üzerinde bulunan çok önemli bir tekke; İstanbul’da gayrimüslimin de ayin izleyebildiği üç tekkeden biri:Rufai Asıtanesi’dir. 20 Haziran 1942’de çıkan yangında tekke büyük ölçüde yanmıştır. Yapının üç kat olarak düzenlendiği ve Gündoğumu Caddesi üzerinde bulunan avlu kapısından hazirenin de bulunduğu bahçeye girildiğinden bahsedilmektedir. Bu bahçe tekkenin ana giriş kapısının açıldığı yerdir. Tevhidhane ve türbenin giriş katında yer aldığı, mihrap cephesi hariç üç yanını ahşap dikmeler üzerindeki kafesli kadınlar mahfilinin oluşturduğu yazılı kaynaklarda belirtilmiştir.