sadık efendi

1
2
3
4
5
previous arrow
next arrow
1
2
3
4
5
previous arrow
next arrow
Shadow
ÜSKÜDAR SADIK EFENDİ TEKKESİ
 
İL :İSTANBUL
İLÇE :ÜSKÜDAR
MAHALLE :NUH KUYUSU
ADA :193
PARSEL :1

Çeşitli dönemlerde ‘Alaca Minare Dergâhı, Pazar Dergâhı, Şeyh Sadık Efendi Dergâhı’ olarak anılan dergâh, Hacı İbrahim Efendi isminde hayırsever bir zat tarafından yaptırılmıştır (1730-31). Yakın tarihe kadar ulaşmış Üsküdar’daki ahşap tekke örneklerinden biridir.Tipik bir ahşap ev görünümündeki tekke, tevhidhanenin yer aldığı büyük bir ahşap yapı ve meşrutadan oluşur. Binanın ilk mimarisi bilinmemekle birlikte, tevhidhanenin bulunduğu kısma bitişik sandukalı bir hazirenin varlığı, vakıf kayıtlarında belirtilmektedir. Günümüze büyük bir çeşme, sarnıç ile tevhidhanenin harap duvarları, mezarlığı ve bir abdest teknesi intikal etmiş olan tekke, mülhak vakıftır. Bakımsızlıktan çöken dergâh 1940 yılında Vakıflar İdaresi tarafından yıktırılmıştır. Sadık Efendi Tekkesi'nin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri firmamız tarafından hazırlanmış olup projeler Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Uygulama aşaması devam etmektedir.