Üsküdar’da Ahmediye semtinden içeriye giren bir yol vardır ki, bu yol eski zamanlarda “Sürre-i Hümayun”un geçtiği, Osmanlı’nın res- mi uğurlama güzergahının başlangıcıdır. Menzilhane, bugünkü adıyla Gündoğumu caddesi üzerinde bulunan çok önemli bir tekke; İstanbul’da gayrimüslimin de ayin izleyebildiği üç tekkeden biri:Rufai Asıtanesi’dir. 20 Haziran 1942’de çıkan yangında tekke büyük ölçüde yanmıştır.

Yapının üç kat olarak düzenlendiği ve Gündoğumu Caddesi üze- rinde bulunan avlu kapısından hazirenin de bulunduğu bahçeye girildi- ğinden bahsedilmektedir. Bu bahçe tekkenin ana giriş kapısının açıldığı yerdir. Tevhidhane ve türbenin giriş katında yer aldığı, mihrap cephe- si hariç üç yanını ahşap dikmeler üzerindeki kafesli kadınlar mahfilinin oluşturduğu yazılı kaynaklarda belirtilmiştir.