Sandıkçı Tekkesi, ahşap bağdadi inşa tarzında yapılmış olan mihraplı, iki katlı bir tekkedir. Sandıkçı Şeyh İbrahim Ethem Efendi’ye ait vakfiye ile Hicri 1227’de kurulmuştur. Bir Rufaiyye Tarikatı Dergâhı’dır. 1924-25 yıllarında tekkesinin kapatılmasının ardından terk edilen bina harap bir haldeyken 1961 kışında çökmüştür.

Sandıkçı Tekkesi'nin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri firmamız tarafından hazırlanmış olup projeler Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır.