Seyyid Mustafa Hilmi Dede Haziresi’nin yarıya kadar gömülü olan mezar taşları çıkarılmıştır.Hazirenin tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Yapılan bu çalışmalar sonrasında Restorasyon (Onarım ve uygulamaya yönelik güncel projesinin hazırlanması) uygulaması yapılmıştır.

Hazire, cadde üzerinde dikdörtgen, bir kenarı dairesel formda olan muhdes duvar parçası ile çevrilmiş olup içerisinde 11 mezar bulunmaktadır. Taşlar muhdes duvar yüzeyine çok yakın olduğu için kitabeleri okunamamıştır. 11 mezar taşının büyük kısmı toprağa gömülü olup, 1,3,4,5,9,10 no’lu mezarlar kısmen toprak seviyesinden yukarda ve duvardan ayrık bulunmaktadırlar.