Yapının; Rölöve (Şu an yapının durumu ve bu durumun kağıda aktarılması) , Restitüsyon (Yapının ilk yapılış günündeki haliyle ka- ğıda aktarılması) ve Restorasyon (Onarım ve uygulamaya yönelik güncel projesinin hazırlanması) çalışmaları Koruma Kurulu tarafından onaylanmış ve uygulaması yapılmıştır. Caferağa Medresesi tarafından sergi mekanı olarak kullanılmaktadır.

Özgün halinde mescit-tevhidhane ve ona bitişik iki katlı selamlık ve harem bölümlerinden oluşan yapının sadece tevhidhane kısmı gü- nümüze ulaşabilmiştir. Mimar Kemaleddin tarafından 19.yy sonunda neoklasik üslupta tasarlanmış olan bir yapıdır.. Restorasyon çalışmala- rı kapsamında bozulmuş kısımlar onarılmış, muhdes parçalar özgünle- riyle değiştirilmiştir.