Yakupağa Sıbyan Mektebinin Rölöve (Şu an yapının durumu ve bu durumun kağıda aktarılması) çalışması, Restitüsyon (Yapının ilk yapılış günündeki haliyle kağıda aktarılması) ve Restorasyon (Onarım ve uygu- lamaya yönelik güncel projesinin hazırlanması) çalışmaları tamamlanmış, Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Uygulama ihale aşamasındadır.

Kapıağası ismi ile de bilinen Yakup Ağa Sıbyan Mektebi, Top- taşı Semti’nde bulunur. Doğusunda 1540 tarihinde Takkeci Mehmet A- ğa tarafından yaptırılan Arakiyeci Mescidi vardı. Mektep, bu mabetten 138 sene sonra inşa edilmiştir. Tam karşısında ise Harmanlık Namaz- gahı ve Kuyusu bulunuyordu. Toptaşı Bulvarı yapılırken yolun seviyesi düşürüldüğünden mektep, bu yola nazaran yüksekte kalmıştır.