İçeriğe geç

mahmut paşa cami haziresi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
previous arrow
next arrow
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
previous arrow
next arrow
Shadow
FATİH MAHMUT PAŞA CAMİ HAZİRESİ
 
İL :İSTANBUL
İLÇE :FATİH
MAHALLE :MAHMUT PAŞA MAHKEMESİ
ADA :324
PARSEL :55

Mahmutpaşa Camii projesinin ilk olarak Rölöve çalışması tamamlanmıştır. Sonrasında taş tespiti (Bütün mezar taşlarının yerinin tespiti, stampajlarının alınması, mezar taşları üzerindeki yazıların Latin Alfabesi’ndeki karşılığına çevirilmesi) yapılmıştır. Projenin 1. Etap kısmı için Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma kurulundan onay alınmıştır, 2. ve 3.etap çalışmalarına devam edilmektedir. İdarece yapılmış olan kısıtlı ve sınırlı kazıda, Mahmut Paşa Mezarlığı’nda üç kademe toprak ve üç kademe mezar yığınına rastlanmıştır. Bunlar:

a)En üstte gelişigüzel sonradan dikilmiş taşlar.( 18. ve 19. y.y.’a ait)

b)İkinci kademede 17. yüzyılda yapılan gelişigüzel definlere ait kısmen mezar mimarisine ait ipuçları veren gömüler ve bunların kitabeli taşları,

c)En altta orijinal 16. yüzyıldaki definlere ait, özel mezar mimarisini ortaya koyan özgün taşlara havi mezarlar. (bu mezarların taşları kırılmış ve toprak katmanları arasında karışmış haldedir.) 16. yüzyıla ait bulunan 3 kırık parça vardır. Bu üç parça da ayrı ayrı mezarlara aittir.